Go Tankpas Inloggen  thumbnail

Go Tankpas Inloggen

Published Jun 06, 24
3 min read


Ik denk dat we daar anders naar zouden moeten kijken. Ik ben wel heel benieuwd wat de nieuwe initiatieven zouden kunnen zijn en hoe je de energietransitie nog meer zou kunnen versnellen. tankpas athlon. Dat is ook een vraag die ik straks aan de minister heb - tankpas athlon. De heer (SP): Ik wil even terugkomen op het punt dat de heer Crone net ook maakteDaar heeft de heer Crone net, ik denk terecht, allerlei vragen over gesteld - tankpas athlon. Ik denk dat dat getal niet klopt. Tankpas aanvragen. Afgezien van de hoogte van het bedrag: het argument dat de heer Panman terecht inbracht, was dat investeren in zon op dak, als mensen zonnepanelen nemen, ook een collectief goed is waar we allemaal van profiteren

Ook afgezien daarvan: waar staat in het wetsvoorstel dat nu voorligt dat de kosten die energiebedrijven nu maken met de salderingsregeling — hoe hoog ze dan ook zijn — zullen terugvloeien naar alle huishoudens in de vorm van een navenant lagere energierekening? Dat is mijn vraag aan mevrouw Aerdts - tankpas athlon. Mevrouw (D66): Dat staat natuurlijk niet letterlijk in het wetsvoorstelIk zou zo direct aan de minister willen vragen hoe hij dat zou willen monitoren, zodat we daar inderdaad naar kunnen kijken - tankpas athlon. Als je kijkt naar de markt, met die 50 partijen, ligt het wel in de lijn der verwachting dat dat zal gebeuren (tankpas athlon) (Tankpas aanvragen). Maar het staat niet in het wetsvoorstel

Gratis Tankpas Zakelijk

Ik ben benieuwd naar het antwoord van de minister. Is dan het belangrijkste argument van de D66-fractie om voor afschaffing van de salderingsregeling te zijn de verwachting dat die afschaffing tot een lagere energierekening zal leiden? Misschien komt die verwachting helemaal niet uit - tankpas athlon. Misschien zijn er ook veel betere manieren om ervoor te zorgen dat vooral lagere en middeninkomens die nu moeite hebben om hun energierekening te betalen een lagere energierekening krijgenMevrouw (D66): Voor ons is dit zeker niet het enige of meest belangrijke argument. Eerder heb ik aangegeven dat dit een heel effectieve regeling was, die voor veel mensen een push geweest is om zonnepanelen op hun eigen dak te zetten. De prijs van de panelen is gedaald. tankpas athlon. Ze zijn veel efficiënter geworden

Als je dat tegen elkaar afweegt, met het feit dat mensen zonder zonnepanelen meebetalen aan deze regeling, dan is de afweging die mijn fractie maakt dat dit een zeer succesvolle regeling is geweest, maar dat het nu tijd is geworden om deze te gaan afbouwen om zo straks andere investeringen te kunnen doen. (tankpas athlon), (tankpas athlon)

De heer (SP): Tot slot, voorzitter. De terugverdientijden lopen inderdaad terug. Het wordt daarmee ook aantrekkelijker voor mensen met een smallere beurs om met de salderingsregeling te investeren in zon op dak (tankpas athlon). Dat voordeel wil de D66-fractie nu weghalen voor die mensen (laadpas aanvragen). Ik wil mevrouw Aerdts ook het volgende vragen

Balans Tankpas

Hoe kijkt zij aan tegen het feit dat een aantal energieleveranciers — het zijn er inmiddels vijf — die terugleverkosten ook in rekening brengen bij de bezitters van zonnepanelen? Met andere woorden: dan wordt er dus helemaal niks gesocialiseerd en lopen de terugverdientijden, in ieder geval voor de mensen die bij die energieleveranciers zitten, alleen maar op. tankpas athlon.

Die zorg deel ik met u. De : U vervolgt uw betoog. Mevrouw (D66): In de Tweede Kamer is het amendement-Grinwis/Erkens over de evaluatie van de wet aangenomen. tankpas athlon. Daarmee vindt er bij de start van de afbouw van de regeling een evaluatie plaats. Ik kan mij voorstellen dat die als een soort nulmeting moet fungeren

Er wordt gekeken naar het effect van de afbouw op de gewenste terugverdientijd van de zonnepanelen van zeven tot negen jaar, op het aantal zonnepanelen op daken in de koop- en huursector, en op het eigen verbruik - tankpas athlon. Wij zouden de minister willen vragen om ook op deze momenten te kijken naar de prijzen van energie

Navigation

Home

Latest Posts

Tankpas Gp Groot

Published Jul 14, 24
7 min read

Leaseplan Tankpas Waar Tanken

Published Jul 12, 24
7 min read

De Haan Tankpas Waar Tanken

Published Jul 07, 24
7 min read