Tankpas Korting  thumbnail

Tankpas Korting

Published Jun 27, 24
5 min read


Ze bestond al onder artikel 8 van het vroegere federale Wetboek Successierechten. zakelijke tankpas vergelijken. De Federale Belastingadministratie bevestigde dan ook in 2013 dat in de mate dat de oorspronkelijke verzekeringnemer geen verzekeringnemer meer is op het ogenblik van zijn overlijden en voor zover schenkingsrechten betaald zijn geweest bij de schenking van de levensverzekering aan de begunstigde, er verder geen successierechten verschuldigd zijn

Indien er schenkingsrechten werden betaald, is er geen reden meer om successierechten te heffen. De Vlaamse Codex Fiscaliteit bevestigt dit nadrukkelijk in zijn art. 2.7.1.0 - zakelijke tankpas vergelijken.6, § 2, lid 2 - zakelijke tankpas vergelijken. Het standpunt van de Vlaamse Belastingadministratie is hiermee strijdig en dus onbegrijpelijk. Wanneer wordt een uitspraak verwacht? Als klap op de vuurpijl discrimineert Vlabel met haar stelling de eigen Vlaamse inwoners ten opzichte van wie in het Brusselse of Waalse Gewest woont, waar het klassieke fiscaal beginsel geldt dat één keer belasting betalen genoeg isDit kan toch niet de bedoeling zijn? Heeft de maatregel gevolgen voor de verzekeringstussenpersoon? Een procedure voor de Raad van State duurt tussen 12 à 18 maanden - zakelijke tankpas vergelijken. Assuralia heeft het verzoekschrift tot nietigverklaring van het standpunt van Vlabel op 11 maart 2016 ter griffie van de Raad van State neergelegd

De Vlaamse Belastingadministratie gaat in tegen de uitdrukkelijke tekst van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De administratie kan dit niet. zakelijke tankpas vergelijken. Zij maakt zich schuldig aan bevoegdheidsoverschrijding. Zij stelt zich in de plaats van de wetgever. Zolang hierover geen klaarheid is geschapen, is er rechtsonzekerheid in Vlaanderen. Noch de verzekeringstussenpersoon, noch de verzekeraar, noch de notaris kunnen in de gegeven omstandigheden de verzekeringnemers en/of begunstigden van een levensverzekering een definitief sluitend advies verstrekken over de fiscale gevolgen verbonden aan de schenking van een levensverzekering

Tankpas Gratis

Er zijn nog andere gevallen bekend waarin Vlabel zo te werk gaat. Dit is ontoelaatbaar. Vandaar dat Assuralia beslist heeft om de zaak aan de censuur van de Raad van State voor te leggen. zakelijke tankpas vergelijken. Hopelijk zal de bevoegde Vlaamse Minister van Financiën nog vóor het arrest van de Raad van State tussenkomen om dergelijke praktijken van zijn administratie een halt toe te roepen“De rentabiliteit van de Belgische banksector is relatief laag en blijft kwetsbaar. Er moet een antwoord worden gevonden. Dat kan in de vorm van een rendabele nichebank of in het verder reduceren van de kosten - zakelijke tankpas vergelijken.” Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank, waarschuwt banken dat ze een oplossing moeten zoeken voor de lage rentabiliteit in de sector

Maar slechts weinigen stellen daarbij een langetermijnvisie voorop (zakelijke tankpas vergelijken). Zo stellen we bij de meeste banken vast dat de commissionering voor de agenten sterk wordt verlaagd, dat er een enorme sturing is naar fee-productie en dat er ook een sterke sturing, zo niet zelfs een verplichting is om met de preferente verzekeringspartners van de bank te werken

Maar strookt dat wel met de doelstelling van die andere toezichthouder, de FSMA: de bescherming van de consument? TRADITIONELE BANKAGENT ONDER VUUR Banken proberen hun rentabiliteit ook op te krikken door hun agentennet verder uit te dunnen. Daarbij wordt de “niet-professionele” agent geviseerd - zakelijke tankpas vergelijken. Tenminste de niet-professionele agent in de ogen van de bank

Nochtans zijn deze kantoren vaak rendabel doordat ze hun activiteit combineren met een verzekeringsbemiddelings- of andere activiteit. Hun klanten hebben vertrouwen in hen. zakelijke tankpas vergelijken. In de ogen van de principaal weten deze agenten niet waar ’bankieren om draait' en is voor hen geen toekomst weggelegd. voert (zakelijke tankpas vergelijken). Mono-klanten zijn uit den boze

Mobiliteitsbudget Tankpas

Voor mono-klanten wordt men bestraft. zakelijke tankpas vergelijken. Wie veel beleggingsfondsen verkoopt, wordt daarentegen beloond, want volgt de strategie van de bank. SCHIZOFRENE SITUATIE PROFESSIONELE AGENT GEZOCHT Wie is dan wel professioneel in de ogen van de bank? De agent die de strategie van de bank volgt, de agent die vooral buitenbalansproducten, beleggingsfondsen verkoopt en zorgt voor voldoende cross sell

Ook al heeft deze enkel bankrekeningen en geen beleggingen bij de bank. zakelijke tankpas vergelijken. Heeft een agent te veel klanten met een defensief profiel, dan is dat de schuld van de agent die de profielen niet goed opmaakt en de gesprekken niet goed Enerzijds moeten banken hun rentabiliteit opkrikken door feebusiness te draaien en door andere bronnen van inkomsten aan te boren zoals bijvoorbeeld het werken met preferente verzekeringspartnersProducten die de klant niet begrijpt of die niet passen bij zijn profiel zijn al helemaal uit den boze. Voor heel veel agenten met een traditioneel cliënteel zijn deze eisen moeilijk verenigbaar met de strategie van de bank. Maar dat is dan blijkbaar pech voor hen. zakelijke tankpas vergelijken. Momentum 21 PETER VANDEN HOUTTE, Hoofdeconoom bij ING België “Het is ironisch dat na de bankencrisis in 2008-2009 heel wat mensen pleitten voor een bankenlandschap met alleen kleine banken, die zich louter bezighouden met het opnemen van spaargeld en het verstrekken van kredieten

Of hoe het schijnbare antwoord op de crisis dikwijls de kiemen van de volgende crisis bevat.” Bron: Vanden Houtte, P. (2016, 28 mei). Banken aan de klaagmuur. zakelijke tankpas vergelijken. De Standaard, Geraadpleegd op 2 juni 2016 via http://www. standaard.be/cnt/dmf20160527_02311014. KRUIP IN UW PEN Kriebelt het bij het lezen van dit opiniestuk om zelf in uw pen te kruipen? Stuur uw lezersbrief naar [email protected] en wie weet wordt deze opgenomen in de volgende Momentum

Navigation

Home

Latest Posts

Tankpas Gp Groot

Published Jul 14, 24
7 min read

Leaseplan Tankpas Waar Tanken

Published Jul 12, 24
7 min read

De Haan Tankpas Waar Tanken

Published Jul 07, 24
7 min read